Strikkezillas Strikketips #18: Elastisk avfelling

Elastisk avfelling gir god strekk både i oppleggskanten og i avfellingen.